Menu Close

Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Konusunda Yapılan Değişiklikler

21.05.2009 tarih ve 27234 sayılı Resmi Gazete’de;

– Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:IV, No:43 Sayılı Tebliğ, yayımlanmıştır. Getirilen düzenlemelere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

E-BÜLTEN ÜYELİĞİ