Menu Close

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Yapılan Değişikliklere Buradan Ulaşabilirsiniz

2 Temmuz 2010 tarih ve 27629 sayılı Resmi Gazetede;

– Portföy Yöneticiliği Faaliyetine Ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:V, No:119 Sayılı Tebliğ,

4 Temmuz 2010 tarih ve 27631 sayılı Resmi Gazete’de;

– Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VI, No:28 Sayılı Tebliğ,

yayımlanmıştır. Getirilen düzenlemelere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.