Menu Close

Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Getirilen Düzenlemelere Buradan Ulaşabilirsiniz

1 Nisan 2010 tarih ve 27539 sayılı Resmi Gazete’de;

-Kira Sertifikalarına Ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Seri:III, No:43 Sayılı Tebliğ, yayımlanmıştır. Getirilen düzenlemelere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.