Menu Close

İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslarda Değişiklik

01.11.2011 tarih ve 28102 sayılı Resmi Gazete’de;

-İhraççıların Muafiyet Şartlarına Ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:IV, No:55 Sayılı Tebliğ,

– Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VII, No:41 Sayılı Tebliğ, yayımlanmıştır. Getirilen düzenlemelere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.