Menu Close

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Araçlarıda Getirilen Düzenlemeler

06.02.2009 tarih ve 27133 sayılı Resmi Gazete’de;

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliğ,

İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları Bir Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıkların Özel Durumlarının Kamuya Açıklanmasına İlişkin Seri:VIII, No: 57 Sayılı Tebliğ, yayımlanmıştır. Getirilen düzenlemelere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.