Menu Close

ICSA Yönetimine Seçildik

Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi’nin (International Council of Securities Associations-ICSA) 31. Genel Kurulu 10-12 Haziran 2018 tarihlerinde Tayvan Aracı Kuruluşlar Birliği ev sahipliğinde Taipei’de yapıldı. Birliğimiz, Avrupa bölgesi temsilcisi olarak ICSA yönetim kurulunda sürdürdüğü göreve 1 yıllığına yeniden seçildi. 1988 yılında kurulan, ulusal sermaye piyasaları arasında köprü vazifesinde olan ve bilgi akışının sağlanmasını amaçlayan Konseyin ABD, Almanya, Kanada, Japonya ve Kore’nin de aralarında bulunduğu 19 üyesi bulunuyor. Birliğimiz, 2006 yılından bu yana Konseyin üyeleri arasında yer alıyor.

Genel Kurul’da Birliğimizi, Birlik Başkanı Erhan Topaç ile Araştırma ve İstatistik Müdür Yardımcısı Gökben Altaş’ın temsil ettiği 31. Genel Kurul’da, ICSA’nın Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü (International Organization of Securities Commissions – IOSCO), Finansal İstikrar Kurulu (Financial Stability Board- FSB) gibi diğer uluslararası örgütlerle işbirlikleri değerlendirildi, düzenleyici tarafında yürütülen çalışmalara dahil olmak ve ulus ötesi kuruluşlarla ilişkilerin artırılması için neler yapılacağı gündeme geldi. Toplantıda ayrıca ICSA Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi’nin, “Pay Senedi Yatırımcılarında Yatırımcı Eğitimi ve Yatırımcı Koruması” başlıklı raporu sunuldu. Türkiye adına Birliğimizin katkı sağladığı raporda, 6 üye ülkenin uygulamaları karşılaştırılıyor. Rapora ICSA’nın web sitesinden, https://icsa.global/research-documents bağlantısından ulaşılabiliyor.

ICSA Genel Kurul Toplantısı çerçevesinde çeşitli konularda paneller ve sunumlar yapıldı. ABD, Avrupa, Çin ve Ortadoğu gibi kutuplu risklerin altında yatırımcılar ve düzenleyicilerin daha kırılgan global piyasalara ve farklılaşan ulusal politikalarla maruz kaldığı belirtilirken, finans sektörünün sürdürülebilirlik konusunda son dönemde önemli adımlar attığına (ancak özellikle CFO seviyesinde farkındalığının artırılması gerektiğine) değinildi. Bankalar arası faiz oranları olan LIBOR, EURIBOR, TIBOR (genel adıyla IBOR) gibi alternatif risksiz faiz oranı göstergelerin ele alındığı panelde ise gösterge dünyasında merkezi bir bilgi merkezi oluşturulması konusuna değinildi. Finansal teknolojilerin kapsamlı olarak ele alındığı panellerde ise ülke örneklerinin yanı sıra ekosistemdeki düzenlemelerin uyumlaştırılması konusu tartışıldı. Mevzuat uyum maliyetlerin artması, start-up talepleri, kriz sonrası reformlar ve düzenleyici fonksiyonları desteklemek üzere reg-tech’in zorunluluğu dile getirildi.