Menu Close

8. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi İhale Başvuru Süresi Uzatıldı

Birliğimiz tarafından 10 Aralık 2024 tarihinde düzenlenmesi planlanan “8. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi”ne ilişkin ihaleye başvuru süresi 7 Haziran 2024 Cuma günü, en geç saat 14.00’a kadar uzatılmıştır.

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin organizasyonunu üstlenmek üzere başvuru yapacak firmalar için kapalı teklif usulü ile ihale yapılacaktır.

İhale için hazırlanan, Kongre İdari Şartnamesine buradan ulaşabilirsiniz.

İhale için hazırlanan, Kongre Teknik Şartnamesine buradan ulaşabilirsiniz.

İhale için hazırlanan, Kongre Birim Fiyat Teklif Cetveli Formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Tekliflerin ve İdari Şartnamede belirtilen belgelerin 7 Mayıs 2024 Cuma günü en geç saat 14.00’a kadar Birlik Merkezi’mize elden veya kargo/posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir.

Teslim Adresi:

Birlik Merkezi: Büyükdere Caddesi No:173 1.Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 Levent / İstanbul

E-posta: spkongresi@tspb.org.tr