Menu Close

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak: “Sermaye piyasalarımızın derinleştirilmesi konusundaki çalışmalarımız sürecek”

Birliğimizin 20. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hazine ve Maliye Bakanımız Dr. Berat Albayrak’ın katılımıyla 11 Aralık 2018 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.de yapıldı. Toplantıda, sermaye piyasalarının geleceği ve uluslararası platformlardaki rolü tartışıldı.

Toplantının açılış konuşması Hazine ve Maliye Bakanımız Dr. Berat Albayrak tarafından gerçekleştirildi. Toplantıya, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya ile 300’e yakın sektör temsilcisi katıldı.

Dr. Berat Albayrak, sermaye piyasası aracı ihraçları yoluyla yatırımlara uzun vadeli finansmanın önünü açacaklarını vurgulayarak “Uluslararası alanda rekabetçi bir sermaye piyasasına sahip olmak için, vade uyumsuzluğu olan bankacılık sektöründeki mevduat sahiplerinden, uzun vadeli yatırımlara kaynak sağlayan sermaye piyasası yatırımcılarına kayan bir iklim oluşturmalıyız” ifadelerini kullandı.

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, “Finansman kaynaklarına erişimi kolaylaştırabildiğimiz, çeşitlendirebildiğimiz ölçüde hem finansman maliyetleri aşağıya çekilecek hem de yatırımların kısa sürede tamamlanması kolaylaşacaktır. Bundan dolayı sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için uygulayacağımız politikaları birlikte hayata geçirmeliyiz” dedi.

Erhan Topaç: “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmelidir. Birlik olarak biz gerekli çalışmalarımızı yaptık, heyecanlıyız ve verilecek her göreve hazır bekliyoruz”

Genel Kurul toplantısında konuşan Birliğimiz Başkanı Erhan Topaç, pay, borçlanma aracı, kira sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymet yoluyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Böylece, yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladıklarını, yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol oynadıklarını belirtti. Sermaye piyasasının daha da ileriye taşınması için tüm tarafların görüşlerini alarak, yapılması gerekenleri belirlediklerini ifade eden Topaç; önerilerini şöyle sıraladı:

  • Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Bu anlamda “Ulusal Sermaye Piyasası Projesi” oluşturulmalıdır.
  • Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir.
  • Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir.
  • Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir.
  • Rekabetçi ve cazip bir finansal ekosistem yaratılmalıdır.

Topaç, konuşmasına şu cümlelerle devam etti: “Sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerilerimizi ilgili kurumlarla paylaşıyoruz. Gelecek dönemde paydaşlarımızın da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi yaratacağımızı umuyoruz. Düzenleyici kurumlarımız, sektörümüz ve meslek örgütü olarak Birliğimiz, el ele vererek eşgüdüm içinde; Dünyanın 17. büyük ekonomisinin sermaye piyasalarını layık olduğu seviyeye ulaştırmanın öncelikli hedeflerimiz arasında yer alması gerektiğine inanıyoruz. Birlik olarak biz gerekli çalışmalarımızı yaptık, heyecanlıyız ve verilecek her göreve hazır bekliyoruz.”