Menu Close

Hakem Heyeti – KVKK ile İlgili Aydınlatma Metni

Sayın Yatırımcı,

Birliğimize şahsen başvurarak veya elektronik posta ile yoluyla iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz Birliğimiz tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak, başvurunuza konu uyuşmazlığın değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amaçlarıyla sınırlı olarak elektronik posta kanalıyla otomatik yolla veya otomatik olmayan yolla işlenmekte ve gerekli hallerde ve/veya talep edilmesi durumunda, uyuşmazlıkların çözümü için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş., uyuşmazlık tarafı Birlik üyeleri, mahkemeler ve icra daireleri  ile paylaşılmaktadır..

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” gereği Birliğimizin Büyükdere Caddesi No:173 1.Levent Plaza A Blok Kat:4 34934 , Levent / İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.