Menu Close

Gösterge’nin Kış Sayısı Yayınlandı

Birliğimiz tarafından üç ayda bir hazırlanan Gösterge dergisinin kış sayısı yayınlandı. Gösterge’nin bu sayısında; Birliğimizce aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinden derlenen 2015/09 dönemine ilişkin faaliyet ve finansal verilere ilişkin incelemelerin yanı sıra, “Hedefli Yatırım Hesapları”, “Siber Güvenlik ve Finansal Piyasalarda Siber Suçlar” ve “Türkiye’de Hanehalkı Tasarrufları” isimli makaleler yer alıyor. Gösterge’nin yeni sayısına buradan ulaşılabiliyor.