Menu Close

Gelir Vergisi Kanunu (Geçici 67) Kapsamında Yabancı Yatırımcıların İşlem Süreçleri ve Vergisel Boyutu Semineri

Birliğimizce 11 Eylül 2019 Çarşamba günü 14:00-16:00 saatleri arasında “Gelir Vergisi Kanunu (Geçici 67) Kapsamında Yabancı Yatırımcıların İşlem Süreçleri ve Vergisel Boyutu” semineri gerçekleştirilecektir.

Silyon Danışmanlık SMMM kurucu ortağı Feray Avar ve sektörde uzun yıllar yöneticilik yapmış tecrübeli danışman Özkan İlkay Kızıltoprak’ın konuşmacı olarak yer alacağı seminerde aşağıdaki konular ele alınacaktır.

-Yabancı yatırımcılar (kurum ve gerçek kişiler) için alım satım işlemlerinin gerçekleştirileceği aracı kurumlarda hesap açma işlemleri

-Saklama hizmetinin alınacağı saklamacı kuruluşta hesap açma işlemleri

-Hesap açma ön koşulu vergi kimlik numarası ile ilgili işlemler

-Potansiyel vergi kimlik numarası, özel kodlu vergi kimlik numarası, özel vergi kimlik numarası (kanuni gereklilikleri, operasyonel işlemler, vergi avantajları)

-Yabancı yatırımcıların (dar mükellef) menkul kıymet alım satım işlemlerindeki önemli vergilendirme kuralları (virman işlemlerindeki uygulamalar vb)

-Yabancı yatırımcıların menkul kıymet alım satım işlemleri (pay/tahvil ve bono işlemleri akış şeması)

-Yabancı yatırımcılar için geçici 67 kapsamında vergilendirilmeyen işlemlere ilişkin münferit/özel beyanname süreçleri ve sorumluluklar

Av. Bedii Ensari Konferans Salonu’nda gerçekleşecek seminerimizin kontenjanı dolmuştur. İlginize teşekkür ederiz.

Seminer yeri: TSPB Av Bedii Ensari Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No:173 1.Levent Plaza A blok Kat 4 1.Levent/İstanbul