Menu Close

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Yayımlandı

31.01.2012 tarih ve 28190 sayılı Resmi Gazete’de;

– Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VI, No:32 Sayılı Tebliğ, yayımlanmıştır. Getirilen düzenlemelere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.