Menu Close

Finans ve Muhasebe Profesyonelleri için Dijital Çağda Etik ve Güven Semineri

Finans profesyonellerinin etik değerlere ve davranış kurallarına ve kamu yararına uygun davranma zorunluluğu bulunmaktadır.

Güçlü etik ilkeler ve davranış kuralları gitgide evrimleşen dijital çağda daha da önemli hale gelirken, güvenin inşasını kolaylaştıran temel faktörlerdir. Geleceğin finans profesyonelleri alanlarında başarılı olabilmek için sahip oldukları teknik yeteneklerin yanı sıra entelektüel zekâ, yaratıcılık, dijital yetkinlikler, duygusal zekâ gibi yeteneklere de sahip olmak zorundadırlar. Etik değerler ise bütün bu yeteneklerin temelinde yer almaktadır.

Birliğimizce 30 Ekim 2019 Çarşamba günü 14:00:16:00 saatleri arasında “Finans ve Muhasebe Profesyonelleri İçin Dijital Çağda Etik ve Güven” semineri gerçekleştirecektir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Finans ve Muhasebe Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, YTÜ Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CFGS), Kurucu Direktörü, Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) Kurucu Başkanı, Prof. Dr. Güler Aras, ACCA Türkiye Başkanı Filiz Demiröz ve KPMG Türkiye Denetim ve Güvence Ortağı, Şirin Soysal’ın konuşmacı olarak yer alacağı seminerde;

Dijital çağda etik değerlerin ve etik davranış kuralları hakkında küresel çapta finans profesyonellerinin deneyimleri, görüşleri ve önerilerinin finans ve muhasebe profesyonelleri ile paylaşılması ve özellikle dijital çağda etik değer ve davranış kurallarının önemi ve geçerliği konusunda Türk finans sektöründe farkındalığın artırılması ve güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Av. Bedii Ensari Konferans Salonu’nda gerçekleşecek seminere katılım ücretsiz olup sınırlı kontenjan nedeniyle 28 Ekim 2019 Pazartesi 12:00’a kadar kayıt oluşturmanız gerekmektedir.

Kontenjanımız dolmuştur. İlginize teşekkür ederiz.

Seminerin yapılacağı adres: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği-Av. Bedii Ensari Konferans Salonu, Büyükdere Caddesi No: 173 1.Levent Plaza A Blok Kat 4 -Levent-İstanbul