Menu Close

Finans Sektöründe Kurumsal Sürdürülebilirliğin Finans Ötesi Boyutlarına Bakış Çalıştayı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ile Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği’nin 2019 yılı ortak etkinlikleri kapsamında planlanan çalıştayların ikinci konusu “Finans Sektöründe Kurumsal Sürdürülebilirliğin Finans Ötesi Boyutlarına Bakış” olacak.

12 Kasım 2019 tarihinde 14:00-16:00 saatleri arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Av. Bedii Ensari Konferans Salonu’nda gerçekleşecek çalıştayda, SEGM Kurucu Başkanı Çağlar Çabuk ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Eğitim Müdürü Dr. Gökhan Büyükşengür moderatör olarak yer alacaktır.

Çalıştayda finans sektöründeki insan ve organizasyon boyutlarını etkileyen ve bu boyutlardan etkilenen unsurlarla ilgili durum tespitinin yapılması, süreçlerin iyileştirilmesi ve mükemmel sonuçlara ulaşılması konusunda izlenecek yol haritalarının ortak akılla ortaya çıkması amaçlanmaktadır.

Çalıştay; Banka, Aracı Kurum, Portföy Yönetim Şirketi, Yatırım Ortaklığı, Bağımsız Denetim, Kredi ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Gayrimenkul Değerleme, Sigorta, Leasing ve Faktoring Şirketleri ile diğer finansal kurumlarda görev yapan yönetici ve uzmanların katılımına açıktır.

Katılım ücretsiz olup sınırlı kontenjan nedeniyle 09 Kasım 2019 tarihine kadar katılım kaydının tamamlanması gerekmektedir.

Kontenjanımız dolmuştur. İlginize teşekkür ederiz.

Çalıştayın Yapılacağı Adres: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Av. Bedii Ensari Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No:173 1.Levent Plaza A Blok Kat: 4-Levent/İstanbul