Menu Close

Dünya Yatırımcı Haftası Türkiye’de Kutlandı

İlki geçtiğimiz yıl dünya çapında çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası’nın ikincisi bu yıl 1-7 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlendi. Her ülkenin kendi etkinliklerini düzenlediği hafta Türkiye’de, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul A.Ş. ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) işbirliğinde 1 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen gong töreniyle başladı.

Borsa İstanbul’da düzenlenen etkinlik, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya ve TSPB Başkanı Erhan Topaç’ın açılış konuşmalarıyla başladı. TSPB üye temsilcileri, kamu kurum temsilcileri, akademisyenler, basın mensupları ve üniversite öğrencileri olmak üzere törene 300’ün üzerinde kişi katıldı.

Ali Fuat Taşkesenlioğlu: “Günümüzde finansal okuryazarlık bireylerin hayatlarını sürdürebilmek için temel bir özellik haline gelmiştir”

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu:“Ülkemizin sürdürülebilir bir büyümeye sahip olması; finansal piyasalarda istikrar ve sermaye piyasalarının gelişimi ile doğru orantılıdır. Sermaye Piyasası Kurulu olarak tasarrufların etkin bir şekilde ekonomiye kazandırılması ve tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunması amacıyla bize verilen düzenleme, gözetim ve denetim görevlerini yerine getirmekteyiz. Amacımız, sermaye piyasasına yönlendirilen tasarruf miktarında ve bu piyasaya yatırım yapan yatırımcı sayısında artış sağlayarak, sermaye piyasalarımızı daha gelişmiş, daha derin ve istikrarlı hale getirmektir. Diğer taraftan, ülkemizde dış kaynak bağımlılığının azaltılması ve finansman kaynağının maliyetinin düşürülmesi için iç tasarrufların artırılması hayati önem taşımaktadır. Finansal ürün ve hizmetlere erişim alanında ülkemiz göstergeleri ve finansal altyapının gelişmişliği dikkate alındığında daha çok talep yönünün kuvvetlendirilmesi gerektiğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde; finansal teknolojilerdeki gelişmenin yatırımcıların finansal erişiminde belirleyici olacağını düşünüyoruz. 2017 Yılı Global Findex Çalışmasına göre; dünya genelinde finansal erişime sahip olmayan 1,7 milyar yetişkinin yaklaşık üçte ikisini oluşturan 1,1 milyarlık kısmının cep telefonu ve internet erişimi bulunmaktadır. Bu da; dijital teknolojilerin finansal erişimi hızla artırmadaki potansiyelini göstermesi açısından önemlidir. Ülkemizde de bu alanda göze çarpan bir gelişme gözlenmektedir. Mobil hesap sahibi olanların oranı 2014 yılında sadece %1 iken; bu oran 2017 yılında %16’ya çıkmıştır” dedi. Ülkemizde finansal farkındalığın artırılmasına, tasarruf ve yatırım konularında bilinç düzeyinin geliştirilmesine katkı sağlayan etkinliklerin artmasının önemini vurguladı.

Murat Çetinkaya: “Geniş kitleleri sermaye piyasasına kazandırmak için farkındalık yaratmalıyız ”

Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya, açılış konuşmasında: “Mevduat iyi bir tasarruf ürünü. Ama tek tasarruf ürünü olmamalı. Biraz risk alarak, ortaklık kültürünü öne çıkararak daha iyi getiriler mümkün. Sermaye piyasaları burada devreye giriyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Şirketler Endeksini çıkartırken biraz seçicilikle mevduatın çok üstünde getiriler yakalanabildiğini memnuniyetle gördük. Borsanın şeffaflığında, SPK’nın denetiminde vatandaşa ortaklık kültürü içeren güvenilir ürünler sunmamız lazım. Bunu başarırsak bankaların ekonomide yüklendiği sorumlulukları paylaşır hale geliriz. Onların uzun vadeli projelerde bizi, bizim ürünlerimizi kullanmaya ihtiyacı var. Bizim de bir banka müşterisinin alıştığı seviyede hizmet vermeye hazır olmamız lazım. Önümüzde sermaye piyasaları için çok şanslı bir dönem var. Bankalarla çalışarak, onlara yardımcı olacak şekilde çok daha geniş yatırımcı kitlelerine ulaşma imkanımız var” dedi. İlerde çok daha fazla yatırımcının olduğu günlerde Dünya Yatırımcı Haftasının kutlanacağını belirtti.

Erhan Topaç: “Tasarruf oranının artırılması temel hedefimiz olmalıdır”

TSPB Başkanı Erhan Topaç, tören kapsamında yaptığı konuşmada, global alanda düzenlenen bu etkinliğin, ülkemizde de yatırımcı eğitimi alanında ciddi bir farkındalık yaratması açısından önemini vurguladı: “Orta gelirli ülkeler grubunda %29 olarak hesaplanan tasarruf oranı Türkiye için %25 seviyesinde. Türkiye’de yatırımlar 2017 sonunda milli gelirin %31’i kadar. Bu oran ülkemizin büyümesi için gerekli olan yatırımları karşılayacak düzeyde tasarruf yapılamadığını göstermektedir. Ülkemizin 2017 itibarıyla tasarruf – yatırım dengesi yaklaşık GSYH’nin %5’i düzeyinde açık vermektedir. Büyümenin finansmanı için temel kaynak yurt içi tasarruflardır. Mevcut tasarrufların en verimli alanlara en az maliyetlerle aktarılması ve ayrıca tasarruf oranının artırılması temel hedefimiz olmalıdır.”

Tören kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik bir de bilgilendirme semineri yapıldı. Finansal okuryazarlık hakkında bilgilerin paylaşıldığı seminerde, SPK Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkan Yardımcısı Ergun Türeoğlu, Borsa İstanbul A.Ş. Araştırma ve İş Geliştirme Direktörü Doç. Dr. Recep Bildik, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, Habitat Derneği Başkan Yardımcısı Hande Kılıç konuşmacı olarak yer aldı.