Menu Close

Dolmabahçe’den Mesaj: 2023’ten Önce İstanbul Finans Merkezi’ni Hayata Geçireceğiz!

T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Birliğimizin eş sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde 7 Mart 2019 tarihinde İstanbul Finans Merkezi çalışmalarında farkındalık yaratmak amacıyla Konferans gerçekleştirildi.

Açılış konuşması T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak tarafından yapılan konferansa, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarının, sermaye piyasasında faaliyet gösteren banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri, yatırım ortaklıklarının üst düzey yöneticileri, belediye temsilcileri, diplomatlar ve basın mensupları olmak üzere 200’ün üzerinde kişi katıldı.

Dr. Berat Albayrak: “Türkiye önemli bir ivme yakaladı.”

Albayrak açılış konuşmasında, 2008 krizinde Türkiye’nin istikrarlı ekonomi politikaları ve başarılı performansı ile krizi fırsata çevirebildiğini, sonrasında da önemli bir ivme yakaladığını belirterek, “Önümüzdeki dönemde de yurt içinde ve yurt dışında hem nitelikli yatırımcıya satış hem de halka arzlarla sermaye piyasalarına derinlik kazandırma çalışmalarına devam edeceğiz, sermaye piyasalarını, sigortacılık piyasalarını genişleteceğiz” dedi. Bakan Albayrak açılış konuşmasında, “İFM Projesi’ni 2023 yılından önce hayata geçirmeyi planlıyoruz” vurgusunu yaptı.

Prof. Dr. Göksel Aşan: “Herkes İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesi denildiğinde Ataşehir’e, Ümraniye sınırlarına bir bakıyor.”

Finans Ofisi Başkanı Aşan, konuşmasında, “Herkes İFM projesi denildiğinde Ataşehir’e, Ümraniye sınırlarına bir bakıyor, ‘İnşaatlar bir türlü ilerlemiyor’ deyip, ‘Proje yürümüyor’ diye bakıyor ama bunun çok ötesinde bir şeyden bahsediyoruz. İFM’yi yeniden oluştururken, bununla ilgili bir master plan çalışması yapıyoruz. Nisan sonu Mayıs başı gibi bütün paydaşlarla birlikte bu master planı finalize etmek üzere bir workshop yapacağız. Çok büyük olasılıkla yeni Finans Merkezimizin merkezine fintekleri koyacağız” ifadelerini kullandı.

Erhan Topaç: “Daha güçlü sermaye piyasalarına yönelik amacımızın, İstanbul Finans Merkezi (İFM) vizyonu ile gerçekleşebileceğine inanıyoruz.”

Konuşmasında TSPB’nin en çok önem verdiği projenin İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi olduğuna vurgu yapan Topaç: Daha güçlü sermaye piyasalarına yönelik amacımızın İFM vizyonu ile gerçekleşebileceğine inanıyoruz. 10 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile bu çalışmaları başlattık. En üst düzeyde yetkilendirilmiş Finans Ofisimizin kurulmasıyla artık önümüze daha umutla bakıyoruz. Şimdi bize düşen görev hep birlikte vereceğimiz destekle güçlü bir ivme yakalayıp İstanbul’u hak ettiği noktaya getirmek olacak” dedi.

Konferans, Dünya’daki finans merkezlerinin sıralaması konusunda genel kabul gören “Global Financial Centres Index” çalışmalarını yapan “The Z/Yen Group of Companies” Direktörü Mark Yeandle’in sunumuyla devam etti.

Mark Yeandle, Direktör, Z/Yen Global Financial Centres Index

“Global Financial Centres Index” çalışmalarını yapan “The Z/Yen Group of Companies” Direktörü Mark Yeandle konferans kapsamında yaptığı sunumda, uluslararası finans merkezi olabilmek için itibar ve güven unsurunun önemini vurguladı. Şehrin itibarı ise şehir markası ve cazibesine, yaratıcılığın seviyesine, çekiciliğine, kültürel çeşitliliğe, diğer şehirlerle olan göreli durumuna göre puanlandığını ifade etti. Uluslararası yatırımları çekmek için vergi politikaları, hukuk sistemi ile politika yapıcıların rolü, kentin şehircilik anlayışı ile sosyal ve kültürel altyapısının yeterli gelişmişlik düzeyine erişmiş olması, teknoloji ve finansın bir arada yürüdüğü yeni teknolojilere adaptasyonun önemini vurguladı.

Yeandle, Dünyada finans merkezlerinin gelişmişliği konusunda sıralama yapan genel kabul görmüş Global Financial Centres Index (GFCI) yeni sıralamasının Mart ayı içinde açıklanacağını belirtti.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak
T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan
TSPB Başkanı Erhan Topaç
The Z/Yen Group of Companies Direktörü Mark Yeandle