Menu Close

Birliğimiz ve TKYD İşbirliğinde Düzenlenen Vizyon Toplantısı Antalya’da Gerçekleştirildi

Birliğimiz ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) işbirliğinde, 19-20 Ekim 2018 tarihlerinde, “İtici Güç Olarak Sermaye Piyasalarının Ekonomiye ve Reel Sektöre Katkısı, Fırsatlar ve Gelişmesi İçin Yapılacak Eylemler” konulu vizyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının 1. ve 2. günleri gerçekleştirilen raporlara aşağıdaki linklerden ulaşılabiliyor:

Yol Haritası Çalıştay Raporu

TSPB ve TKYD Vizyon Toplantısı

Antalya’da gerçekleştirilen toplantı, TKYD Başkanı Selim Yazıcı, Birlik Başkanımız Erhan Topaç, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar, Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun açılış konuşmalarıyla başladı. T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul’un da katıldığı toplantıya, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş., Vergi Konseyi, Yatırımcı Tazmin Merkezi, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Finansal Kuruluşlar Birliği, Emeklilik Gözetim Merkezi, dernekler, aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetimi şirketleri, gayrimenkul portföy yönetim şirketleri, yatırım kuruluşları ve emeklilik şirketlerinin üst düzey yetkilileri olmak üzere 200’ü aşkın sektör temsilcisi katıldı.

Birlik Başkanımız Erhan Topaç açılış konuşmalarında; “TSPB olarak başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu olmak üzere, sektördeki tüm sermaye piyasası kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile koordine şekilde çalışıyoruz. Çalışmalarımızı yaparken önem verdiğimiz nokta, paydaşlarımızla beraber hareket etmek ve işlerimizi daha geniş kitlelere duyurmak oluyor. Sermaye piyasasındaki temel sorunlar ile sektörün orta ve uzun vadede daha ileriye götürülmesi, sermaye piyasalarının daha ön plana çıkmasına yönelik görüş ve çözüm önerilerini “Sermaye Piyasasının Geliştirilmesine Yönelik Öneriler ve Eylemler Eylül 2018” başlıklı kapsamlı raporumuzda ilgili kamu kurumları ile paylaştık. Türkiye’nin bölgesel bir finans merkezi olabilmesi için atılması gereken adımlar ve buna yönelik politikalara da raporumuzda yer verdik” dedi. Topaç ayrıca, toplantının ikinci gününde yapılacak grup çalışmalarının hedefinin, her katılımcının farklı alandaki bilgi ve tecrübesinden yararlanarak ortak aklı çıkarmak, çıkan sonuçları sistemsel bir yaklaşıma dönüştürmek, eylemleri önceliklendirmek ve uygulanması amacıyla sonuçları derlemek olacağını vurguladı.

İki gün süren toplantının birinci gününde, “Sermaye Piyasalarının Türkiye Ekonomisinin Gelişimi için Önemi” konulu, konuk konuşmacının yer aldığı özel bir oturum gerçekleştirildi. Sektörün temel sorunları, gelişim alanları, yeni düzenlemeler ve beklentilerin yer aldığı “Sermaye Piyasalarının İtici Gücü, Reel Sektöre Katkısı ve Türkiye Sermaye Piyasaları İçin Fırsatlar”, “Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılım”, “Portföy Yönetimi Sektörü ve Yeni Trendler” başlıklı 3 ayrı panelle ilk gün tamamlandı.