Menu Close

Birliğimiz, Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Konferansı’na Ev Sahipliği Yaptı!

Uluslararası Yatırımcı Eğitim Forumu (International Forum for Investor Education – IFIE) ve Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (International Organisation of Securities Commissions-IOSCO) tarafından düzenlenen Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Konferansı, Birliğimiz ev sahipliğinde yapıldı.

13-14 Haziran 2016 tarihlerinde gerçekleşen Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Konferansı, birçok farklı ülkeden 100’ün üzerinde katılımcıyı bir araya getirdi. İki gün süren konferans kapsamında, dünyanın önde gelen uzmanları yatırımcı eğitimi alanındaki son gelişmeleri tüm detaylarıyla tartışma fırsatı buldu.

Konferansın açılış konuşmalarını Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, Birlik Başkanı İlhami Koç, IOSCO Genel Sekreteri Paul P. Andrews ve IFIE Başkanı Alparslan Budak yaptı.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş açılış konuşmasında Türkiye’de ve dünyada finansal eğitimin öneminin giderek artığını vurguladı: “Bugün içinde bulunduğumuz koşullarda, finansal eğitim giderek daha önemli hale geliyor. Özellikle her geçen gün artan ürün çeşitliliği ve karmaşıklığı ile birlikte yatırımcıların karşılaşacakları riskler de artırıyor. Bu nedenle finansal eğitim alanında ortak bir vizyon ve strateji oluşturulması kaçınılmaz. Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Konferansı’nın bu konuda başarılı sonuçlar doğuracağına inanıyorum.”

Birlik Başkanı İlhami Koç, organizasyona ev sahipliği yapmaları hakkındaki görüşlerini şu şekilde belirtti: “Sermaye piyasalarının etkin işlemesi için yatırımcıların finansal araçlar ve sermaye piyasası hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor. Bu alandaki çalışmalar dünyada giderek daha yaygın hale geliyor. IFIE ve IOSCO gibi kurumlar yatırımcı eğitimi faaliyetlerini daha etkili bir şekilde geliştirebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl ülkemizde konferansa ev sahipliği yapıyor olmak Birliğimiz için büyük önem taşıyor. Ayrıca Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Konferansı, dünyada yapılan çalışmaları ülkemizde uygulamak için sektörümüze ışık tuttu.”

Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü Genel Sekreteri Paul P. Andrews açılış konuşmasında: “Küresel alanda bütün paydaşların beraber çalışıp, yatırımcıların korunması için ortak bir vizyon oluşturmaları, içinde bulunduğumuz dönemde büyük önem taşıyor. Bu konferansla beraber böyle bir forum oluşturmamızın gelecek için yol gösterici olacağına inanıyoruz” diyerek görüşlerini belirtti.

Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Forumu Başkanı Alparslan Budak ise, etkinliğin önemini şu sözlerle vurguladı: “Yatırımcı eğitimi konusunda, dünyada pek çok ülkede detaylı çalışmalar yapılıyor. Finansal piyasaları düzenleyen kamu kurumları ve piyasalarda faaliyet gösteren özel kurumlar konunun öneminin farkında. Çünkü yatırımcı eğitimi doğru yöntemlerle uygulandığında ülke ekonomisine çok önemli kazanımlar sağlayacak bir alan. Toplumsal olarak tasarruf oranlarını artırmanın, gelecek için para biriktirmenin, birikimleri doğru yatırım alanlarına yönlendirmenin anahtarı yatırımcı eğitimi projelerinde yatıyor.”

Açılış konuşmalarının ardından ülke temsilcileri tarafından yatırımcı eğitimi alanındaki trendler, uygulama örnekleri ve küresel alanda yaşanan gelişmeler katılımcılara aktarıldı. Ayrıca değişen ekonomi ve pazar dinamiklerinin yatırımcı eğitimi faaliyetlerine etkisi de uzmanlar tarafından tartışıldı.

????????????????????????????????????
SPK Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş
????????????????????????????????????
Birlik Başkanı İlhami Koç
????????????????????????????????????
IOSCO Genel Sekreteri Paul Andrews
1465903634_IFIE_Baskani_Alparslan_Budak
grupfoto01