Menu Close

Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Yapılan Değişikliklere Buradan Ulaşabilirsiniz

8 Mayıs 2010 tarih ve 27575 sayılı Resmi Gazete’de;

-Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:I, No:41 Sayılı Tebliğ, yayımlanmıştır. Getirilen düzenlemelere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.