Menu Close

Birleşme işlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında

91 sayılı Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklik yapan 662 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname,

04.11.2011 tarih ve 28105 sayılı Resmi Gazete’de;

Birleşme işlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:I, No:44 Sayılı Tebliğ, yayımlanmıştır. Getirilen düzenlemelere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.