Menu Close

Bilgi Edinme

27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yürürlüge giren “Bilgi Edinme Hakki Kanununun Uygulanmasina Iliskin Esas ve Usuller Hakkinda Yönetmelik”in 8’inci maddesi uyarinca Birligimiz Kurumsal Iletisim Müdürlügü bünyesinde kurulan Bilgi Edinme Birimi’nin;

Yazisma Adresi: Büyükdere Caddesi 1. Levent Plaza No:173 A Blok Kat:4 34394
1. Levent/ISTANBUL
Faks Numarasi: 0 212 280 85 89

Bilgi edinmek isteyenler bu birime sahsen, faks, posta ya da elektronik posta yoluyla basvuru yapabileceklerdir.

BASVURU ÖNCESI LÜTFEN OKUYUNUZ!

 

Birligimiz internet sitesinde yayimlanmis veya kamuya açiklanmis bilgi veya belgeler, bilgi edinme basvurusuna konu olamayacaktir. Bu nedenle, basvurunuz öncesi talep ettiginiz bilgi ya da belgenin TSPAKB internet sitesinde bulunup bulunmadigini lütfen kontrol ediniz.

Bilgi edinme talepleri, Birligimizde halihazirda bulunan bilgi veya belgeler ile sinirlidir. Bu nedenle, ayri veya özel bir çalisma, arastirma, inceleme ya da analiz neticesinde olusturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapilacak basvurular ile tekemmül etmemis bir isleme iliskin bilgi ya da belge için yapilacak basvurular yaninda Kanun ve Yönetmelikte bilgi edinme hakkinin istisnalari olarak düzenlenen konulara iliskin bilgi edinme basvurularina mevzuat geregince olumsuz cevap verilecektir.

BILGI EDINME BASVURULARI

Sahsen, posta, faks veya elektronik posta yoluyla yapacak bilgi edinme basvurularinda asagidaki formlar doldurulmalidir. Forma uygun yapilmayan ve/veya formlara girilmesi gereken bilgilerde eksiklerin bulundugu basvurular, mevzuat uyarinca kabul edilmeyecektir.

BASVURU USULÜ

Gerçek ve tüzel kisiler tarafindan yapilacak bilgi edinme basvurusu; Gerçek kisiler için basvuru sahibinin adi, oturma yeri, tüzel kisilerde ise tüzel kisinin unvani, adresi ile yetki belgesini içeren dilekçeyle, istenen bilgi veya belgenin bulundugu kurum ve kuruluslarin bilgi edinme birimlerine yapilir.

1-POSTA YOLUYLA

a) Gerçek kisiler tarafindan yapilacak bilgi edinme basvurusu;

 • Basvuru sahibinin adi ve soyadi,
 • Imzasi,
 • Oturma yeri veya is adresini

içeren dilekçenin, Birligimiz Bilgi Edinme Birimi’nin yukarida belirtilen yazisma adresine gönderilmesi suretiyle yapilir.

b) Tüzel kisiler tarafindan yapilacak bilgi edinme basvurusu;

 • Tüzel kisinin unvani,
 • Adresi,
 • Yetkili kisinin imzasi,
 • Yetki belgelerini,

içeren dilekçenin, Birligimiz Bilgi Edinme Birimi’nin yukarida belirtilen yazisma adresine gönderilmesi suretiyle yapilir.

2- ELEKTRONIK POSTA YOLUYLA

a) Gerçek kisiler tarafindan elektronik posta yoluyla yapilacak basvurularda,

 • Basvuru sahibinin adi ve soyadi,
 • Oturma yeri veya is adresi,
 • T.C. kimlik numarasi,

belirtilerek, yukarida yer alan form doldurulmak suretiyle, Birligimiz Bilgi Edinme Birimi’nin bilgiedinme@tspakb.org.tr elektronik posta adresine gönderilmesi suretiyle yapilir.

b) Tüzel kisiler tarafindan elektronik posta yoluyla yapilacak basvurularda,

 • Tüzel kisinin unvani,
 • Adresi,
 • Yetkili kisinin T.C. kimlik numarasi,
 • Yetki belgeleri,

belirtilerek, yukarida yer alan form doldurulmak suretiyle, Birligimiz Bilgi Edinme Birimi’nin bilgiedinme@tspakb.org.tr elektronik posta adresine gönderilmesi suretiyle yapilir.

3- FAKS YOLUYLA

Basvuru dilekçelerinin faks yoluyla da Birligimize gönderilmesi mümkündür. Bu basvurularin, elektronik ortamda yapilan basvurularda talep edilen bilgileri içeren bir dilekçe ile Birligimiz Bilgi Edinme Birimi’nin yukarida yer alan faks numarasina yapilmasi gerekmektedir.

BASVURULARIN DEGERLENDIRILMESI VE ISLEME KONULMASI

Basvurularin isleme konulabilmesi için ekli formlara uygun doldurulmasi gerekmektedir. Söz konusu bilgilerin yer almadigi basvurular isleme konulmaz ve durum basvuru sahibine bildirilir. Basvurular, on bes is günü içinde cevaplandirilir.

Ancak istenilen bilgi ve belge ile ilgili olarak baska kurum ve kurulusun görüsünün alinmasi gerekmesi veya basvuru içeriginin birden fazla kurum veya kurulusu ilgilendirmesi durumlarinda bilgi veya belgeye erisim otuz is günü içinde saglanir.

ISTENECEK BILGI VEYA BELGELERIN NITELIGI

Bilgi edinme basvurusu, basvurulan kurum ve kuruluslarin ellerinde bulunan veya bulunmasi gereken belgelere iliskin olmalidir. Ancak, ayri veya özel bir çalisma, arastirma, inceleme ya da analiz  gerektiren basvurular ile tamamlanmamis bir isleme iliskin bilgi veya belge için yapilacak basvurulara olumsuz cevap  verilebilir.

Kanunlarda ticari sir olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile, Birlik tarafindan gerçek veya tüzel kisilerden gizli kalmasi kaydiyla saglanan ticari ve mali bilgiler, bilgi edinme hakki kapsami disindadir.

Birligin, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarina iliskin düzenlemeler hakkindaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkinin kapsami disindadir.

Tavsiye ve mütalaa taleplerine iliskin basvurular bilgi edinme hakki kapsami disindadir.

Açiklanmasi ya da zamanindan önce açiklanmasi halinde, ülkenin ekonomik çikarlarina zarar verecek veya haksiz rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakki kapsami disindadir.

YAYINLANMIS VEYA KAMUYA AÇIKLANMIS BILGI VE BELGELER

Kurum ve kuruluslarca yayinlanmis veya yayin, brosür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açiklanmis bilgi ve belgeler, bilgi edinme basvurularina konu olamaz.

BILGI VE BELGELERI YAYIMLAMA YASAGI

Bilgi Edinme Hakki Kanunu ve Kanunun uygulama yönetmeliginde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde erisilen bilgi ve belgeler ticari amaçla çogaltilamaz, kullanilamaz, erisimi saglayan kurum ve kurulustan izin alinmaksizin yayinlanamaz. Buna aykiri olarak erisilen bilgi veya belgeleri ticari amaçla çogaltanlar, kullananlar veya yayinlayanlar hakkinda kanunlarin cezai ve hukuki sorumluluga iliskin hükümleri uygulanir.