Menu Close

Bilgi, Belge Ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanacak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar

01.04.2011 tarih ve 27892 sayılı Resmi Gazete’de;

– Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VII, No:40 Sayılı Tebliğ,

– Bilgi, Belge Ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanacak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VIII, No:75 Sayılı Tebliğ, yayımlanmıştır. Getirilen düzenlemelere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

E-BÜLTEN ÜYELİĞİ