Menu Close

Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Yapılan Değişiklikler

04.03.2008 tarih ve 26806 sayılı Resmi Gazete’de;

-Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri: V, No:99 Sayılı Tebliğ

yayımlanmıştır. Getirilen düzenlemelere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.