Menu Close

Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Getirilen Düzenlemeler

02.12.2008 tarih ve 27072 sayılı Resmi Gazete’de;

– Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:V, No:107 Sayılı Tebliğ,

– Aracı Kuruluşların Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:V, No:108 Sayılı Tebliğ,

– Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:V, yayımlanmıştır. Getirilen düzenlemelere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.