Menu Close

Aracı Kurumların ve Portföy Yönetim Şirketlerinin Eylül 2021 Verileri Açıklandı

Eylül 2021 dönemine ilişkin Birliğimizce derlenen aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinin verileri internet sitemizin https://tspb.org.tr/veriler/ bağlantısında yayımlandı. İlgili bağlantıda aracı kurumların ve portföy yönetim şirketlerinin toplu faaliyet ve finansal verilerinin yanı sıra, kurum bazında karşılaştırmalı verilere de yer veriliyor.

Söz konusu verilerin analiz edildiği raporlara da sitemizin https://tspb.org.tr/konulara-gore-makaleler/ bağlantısından erişilebilir.