Menu Close

Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslarda Yapılan Değişiklikler

01.11.2008 tarih ve 27041 sayılı Resmi Gazete’de;

– Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:V, No:106 Sayılı Tebliğ yayımlanmıştır. Getirilen düzenlemelere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.