Menu Close

Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslarda Getirilen Düzenlemeler

21.10.2008 tarih ve 27031 sayılı Resmi Gazete’de;

– “Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:V, No:104 Sayılı Tebliğ” yayımlanmıştır. Getirilen düzenlemelere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.