Menu Close

4. Dünya Yatırımcı Haftası Gong Töreniyle Başladı

Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü (International Organization of Securities Commissions – IOSCO) tarafından organize edilen ve bu yıl dördüncüsü 16 – 21 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek Dünya Yatırımcı Haftası, Borsa İstanbul’daki Gong Töreni ile başladı. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Birliğimiz iş birliğinde düzenlenen Dünya Yatırımcı Haftası’nın altı gün sürecek etkinliklerinde, 27 farklı konuda 100’e yakın uzman katılımcı ile eğitim ve paneller gerçekleşecek.

16 – 21 Kasım tarihlerinde düzenlenen bir dizi online eğitim ve panellerle kutlanacak Dünya Yatırımcı Haftası, IOSCO tarafından aralarında Türkiye’nin de olduğu 87 ülkede kutlanıyor. Borsa İstanbul’un ev sahipliğini yaptığı Gong Töreni’nde, açılış konuşmalarını T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla ve Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan yaptı.

“İFM Borsa İstanbul’un bölge borsaları ile ilişkilerin geliştirilmesinde atlama taşı olacak”

T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ofise verdiği ilk talimatlardan birinin “bankacılık dışı kesimin payının büyütülmesi ve artırılması” olduğunu söyledi. Erdoğan’ın bu konuda çok kararlı olduğunu ve bunun için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade eden Aşan, bankacılık dışı kesimden katılım finansı da kastettiklerini, o alanda da çalışmalarına hız verdiklerini anlattı. Aşan, katılım finanstan sadece katılım bankacılığını anlamadıklarını belirterek, “Çok daha geniş bir çerçevede bakıyoruz. Bununla ilgili yeni gelişmeleri ve düzenlemeleri de zamanla sizlerle paylaşacağız.” dedi.

İstanbul Finans Merkezi’nin, Borsa İstanbul’un diğer bölge borsalarıyla ilişkilerini geliştirmesinde önemli bir imkan sunacağını aktaran Aşan, sözlerini şöyle sürdürdü: “2022’nin ikinci yarısında orayı tamamlıyor olacağız. Oranın bir bankalar merkezi olması hiç içimizden geçen bir şey değil. Mümkün olduğunca orayı bankacılık dışı kesimle de doldurmak istiyoruz. Şu çağrıyı her zaman yapıyorum; özellikle sermaye piyasalarında faaliyet gösteren bütün şirketleri ve kurumları 2022’nin ikinci yarısından itibaren İstanbul Finans Merkezi’ne bekliyoruz.”

Borsaya ilgi arttı, dolandırıcılara dikkat çekti!

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, alternatif getiri arayışı, yeni halka arzlar, dijitalleşen dünyada hesap açmanın ve işlem yapmanın kolaylaşması ile yatırımcıların Borsa’ya ilgisinin son dönemde ciddi şekilde artış gösterdiğini söyledi. Taşkesenlioğlu, yatırımcıların olası maruz kalabilecekleri çeşitli dolandırıcılık faaliyetleri açısından, dikkatle ele alınması gereken konular bulunduğunu vurguladı.

SPK’dan sosyal medya mecralarına yakın takip

“Sermaye Piyasası Kurulu olarak manipülasyonu en sert şekilde cezalandırma konusundaki duruşumuz devam etmektedir” diye konuşan Taşkesenlioğlu, “Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile piyasa bozucu faaliyetleri sürekli izlemekteyiz. Gözetim birimimiz, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya mecraları, borsayla ilgili paylaşımlar yapılan internet ve forum sitelerini, WhatsApp, Telegram gibi uygulamaları anlık olarak takip etmekte, makul şüphe durumunda eş zamanlı kurul toplantıları ile anında tedbir alınmaktadır. Ancak altını çizmek istediğimiz en önemli konulardan biri de bu konuda yatırımcılara düşen görevlerdir. Maalesef Kurula yapılan bazı şikâyetlerde yatırımcıların, yatırım yaptıkları şirketin ticaret unvanını dahi bilmediklerine, şirkete dair bilgilerinin sadece borsa kodundan ibaret olduğuna şahit oluyoruz. Ancak yatırımcıların öncelikle inceledikleri şirketleri yakından tanımaları; sektörün genel görünümünü, şirketin sektördeki konumunu, faaliyet raporlarını ve finansal tablolarını incelemeleri oldukça önem arz etmektedir. Bu kapsamda yatırımcılarımıza KAP bildirimlerini yakından takip etmelerini tavsiye ediyoruz.  Ayrıca, yatırım tavsiyelerini SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarda almaları gerektiğini tekrar hatırlatmak isterim” dedi.

Yatırımcı haklarına yasal düzenleme

Sermaye Piyasası Kurulu’nun en öncelikli hedefleri yatırımcının korunması olduğuna işaret eden Taşkesenlioğlu, bu yıl içinde getirilen yeni düzenlemeler hakkında şunları söyledi: “Yeni düzenlemeler ile başta yatırımcı haklarının korunmasını amaçlıyoruz. Şubat ayında yapılan Kanun değişikliği ile yatırımcıları korumak adına piyasa bozucu eylemlere uygulanan idari para cezaları ve bilgi suiistimali, piyasa dolandırıcılığı suçlarına yönelik hapis cezaları artırılmıştır. Yatırımcıların haklarının korunması açısından önemle üzerinde durduğumuz bir konu da tasarruf sahiplerinin yatırım anlayışlarını güçlendirmek, bilinçli yatırım yapmalarını, yatırım kararlarını sağlıklı bir şekilde almalarını sağlayıcı ortamı yaratmaktır. Bu çerçevede, Yatırım Hizmetleri Tebliği’nde bazı değişiklikler üzerinde çalışıyoruz. Yatırımcıların bilincinde olması gereken çok önemli bir diğer konu ise, hisse senedinin uzun vadeli bir yatırım aracı olduğudur. Bu piyasada yatırımların kısa vadeli yüksek getiri elde etmek için yapılmaması gerekir. Bu kapsamda, finansal okuryazarlığının artırılmasına yönelik eğitimlere ağırlık vermeyi çok önemsiyoruz.”

“Sermaye piyasalarında güven ve farkındalık artışı önemli”

Taşkesenlioğlu sözlerine şöyle devam etti: “Sermaye piyasası araçlarına olan talebin sağlıklı ve güvenli bir şekilde büyümesi, toplumda sermaye piyasaları kültürünün oluşması ve bireyler ile kurumların birikimlerini sermaye piyasalarına daha fazla yönlendirmesi ile mümkün olacaktır. Bunu sağlamak için sermaye piyasalarında güvenin ve farkındalığın artırılması büyük önem taşımaktadır ve bu farkındalığın artırılmasında da eğitimin çok büyük payı bulunmaktadır. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu olarak yatırımcıların ve piyasalarımızın gelişimini hedefleyen tüm girişimleri destekliyoruz.”

Yatırımcılara doğru yatırım konusunda bilgilendirme

Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan da her yıl Ekim ayında gerçekleştirilen Dünya Yatırımcı Haftası’nın pandemi nedeniyle ertelendiğini ve bu yıl 16 Kasım -21 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirileceğini vurguladı. Arıcan, “Dünya Yatırımcı Haftası boyunca Borsa İstanbul grubundaki çalışma arkadaşlarımız ve piyasa uzmanları tarafından finans dünyası, sermaye piyasaları, yatırım araçlarıyla ilgili çok kıymetli bilgiler paylaşacaktır. Özellikle, bireysel yatırımcılarımızın ve geleceğimizin teminatı gençlerimizin dikkat etmesi gereken noktalar üzerinde de görüşlerini ve bilgilerini de aktaracaklardır” dedi.

Borsa İstanbul’da bu yıl ilk defa işlem yapan yeni yatırımcı sayısının artışını memnuniyet verici olarak yorumlayan Prof. Dr. Erişah Arıcan şunları söyledi: “Borsamızda gerek pay piyasası işlem hacminde gerekse farklı piyasalarda rekorlar kırılmıştır. Bu hafta boyunca yatırımcıların güçlükle elde ettiği birikimlerin hangi alanda ve ürünlerde değerlendirileceği ve ihtiyaç duyacakları destek konusunda da bilgiler verilecektir. Ayrıca, bu haftanın finansal okuryazarlık, yanında risk-getiri konusunda yatırımcının bilinçlendirilmesi ve korunmasına yönelik eğitimle bilinçli ve doğru yatırımın temeli de verilmeye çalışılacaktır.”

“Endeksten sıfır attık, sadeleştirdik”

Ekonomide istikrarın sağlanmasından güçlü sermaye piyasalarının varlığının büyük önem arz ettiğini kaydeden Arıcan, bu çerçevede, Borsa İstanbul olarak ihraççıları ve yatırımcıları buluşturmaya devam ederek, tasarruf sahiplerinin değerlemelerini yapabilmek için elverişli ortam sunmaya devam edeceklerini belirtti. Bu sayede bireysel yatırımcıların, farklı yatırım ve risk tercihlerine uyan enstrümanları kullanarak Borsaya güvenle yatırım yapabileceklerini vurgulayan Arıcan, “Unutmamak gerekir ki, yurtiçi tasarruflar ülkemizin istikrarlı büyümesine destek sağlarken şirketlerimizin finansman ihtiyacı için de önemli bir kaynak olmaktadır. Bu nedenle, ulusal paramızla tasarruf ve yatırımın yapılması finans piyasalarının gelişimi açısından da önem taşımaktadır. Makroekonomik istikrarı sağlamak üzere Borsa İstanbul Grubu olarak yakın zamanda farklı adımlar atmış bulunuyoruz. Temmuz ayında endekslerimizden iki sıfır atarak, enflasyonist algıyı kırmış, endekslerimiz daha sade hale gelmiştir. Yatırımcılarımızın pazar yapısından daha doğru yararlanmaları için pay piyasamızın yapısını güncellemiş, böylece benzer şirketler aynı pazarda işlem görebilir hale gelmiştir. Son olarak, kıymetli madenlerin de Swap işlemlerinde kullanılmasını sağlayacak Kıymetli Madenler Swap Pazarını açtık. Bugünden sonra da, özellikle kurumsal yatırımcıların ve şirketlerin ihtiyaç duydukları farklı yatırım araçlarını oluşturmaya ve kendilerine sunmaya devam edeceğiz. Borsa İstanbul Grubu’ndaki çalışma arkadaşlarım bu amaca yönelik çalışmaya devam ediyorlar” diye konuştu. Borsa İstanbul olarak bireysel yatırımcıları sermaye piyasaları hakkında bilgilendirmek üzere farklı videolar hazırlayarak sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını anımsatan Arıcan, “Bu hafta yapılacak panellerin tüm yatırımcılara ve sermaye piyasalarına faydalı olmasını diliyorum. Umarım ki bu ve buna benzer etkinlikler sayesinde sermaye piyasalarımız daha derinleşecek ve çok daha geniş bir tabana yayılarak tasarrufların artmasına ve ekonomimizin gelişimine katkı sağlayacaktır” dedi.

“Bu yıl borsamızda farklı rekorların kırıldığı bir yıl oldu”

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Hakan Atilla ise borçlanma araçları piyasasında kesin alım satım işlemleri (6,7 milyar TL) ve repo ters repo işlemlerinde (165 milyar TL) günlük işlem hacmi rekorları kırıldığına dikkat çekti. Bu yıl yaşanan belirsizliğin altın ve gümüş fiyatlarını artırması nedeniyle, kıymetli maden piyasasında günlük işlem hacminin de 4,2 milyar TL ile rekor kırdığını belirten Atilla, şunları söyledi: “Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği olumlu mesajların etkisiyle, BİST 100 endeksinde kapanış rekoru 1.291,29 değeriyle kırıldı. Aynı şekilde, pay piyasamızda toplam işlem hacmi yüzde 200’e yakın artış gösterdi, günlük işlem hacmi 8 milyardan 60 milyarın üzerine çıktı. Vadeli işlemler piyasamızda da toplam işlem hacmi yüzde 80 artarken, borçlanma piyasamızda işlem hacmi yüzde 44 artış kaydetti. Kıymetli madenler piyasamızda ise artış yüzde 300’ün üzerinde gerçekleşti. Büyük bir kısmı altın işlemlerine dayalı oldu. Aynı şekilde, pay piyasamızda günlük işlem hacminde 64 milyar TL ile rekor kırıldı. Vadeli İşlemler piyasamızda da 24,9 milyar TL ile günlük işlem hacmi rekorunun kırıldığını gördük. Bu rekorlar, sermaye piyasalarındaki yatırımcılarımız sayesinde gerçekleşti. Sermaye piyasalarımızda toplam hesap sayısı 50 milyonu, bakiyeli hesaplar 5 milyonu, bakiyeli yatırımcılar ise 4.6 milyonu aştı ve ilk 10 ayda açılan hesap 3 milyonu geçti.”

Atilla, sadece pay piyasası özelinde baktığımızda ise daha önce sermaye piyasalarına yatırım yapmamış 697 bin vatandaşın ilk defa bu yıl yatırım hesabı açarak sermaye piyasalarına adım attığına dikkat çekti. Atilla, “Bizi sevindiren bir diğer gelişme ise daha önce sermaye piyasasına yatırım yapan ama bakiyesini sıfırlayan 521 bin bireysel yatırımcının bu yıl yeniden aktif olarak yatırıma başlaması oldu. Bu sayede, bakiyeli pay senedi yatırımcısı sayısı 1,9 milyon kişiye ulaştı. Yatırımları için finansmana ihtiyacı olan 6 şirketimiz, uygun koşulları gözeterek bu yıl halka arz oldu ve yaklaşık 400 Milyon TL’ye yakın finansman elde etti” dedi.

“Sırada bekleyen halka arz başvurularını dikkatle inceliyoruz”

Gerçekleştirilen halka arzların, tüm vatandaşlara eşit bir şekilde yatırım fırsatı sunduğunu vurgulayan Hakan Atilla, “Sermaye piyasalarımızın tabana yayılmasında çok önemli rol oynuyor. Sırada bekleyen halka arz başvurularını da dikkatle inceliyoruz. Bu şirketleri de en uygun biçimde sermaye piyasalarımıza katmayı dört gözle bekliyoruz. Potansiyelimiz yüksek, ilk bin sanayi şirketimizin sadece yüzde 10’u halka açık ve bu düzey bile önümüzdeki potansiyeli ortaya koymaktadır” diye konuştu.

Manipülasyona yakın takip

Vatandaşların halka arz edilen şirketlere ve sermaye piyasalarına ilgisinin büyüklüğünden memnuniyet duyduklarını söyleyen Atilla, konuya ilişkin şunları söyledi: “Bu durum, bireysel yatırımcıların halka arz edilen şirketlerin geleceğine ve borsamıza duyduğu güvenin de bir göstergesi oldu. Diğer yandan, tüm dünyada salgın nedeniyle belirsizliklerin yüksek olduğu bu dönemde yatırımın nasıl yapılması gerektiğinin ne denli önemli olduğunu gördük. Borsamızın kottan çıkardığı şirketlerle ilgili birkaç husus belirtmek isterim. Kottan çıkarılmadan önce tüm şirketler uyarılmakta, yeterli süre kendilerine verilmektedir. Faaliyetleri aksamış veya durmuş, özkaynakları erimiş veya gerileyen, denetim raporları eksik veya olumsuz şirketler uyarılmakta ve düzelme olmadığı takdirde kottan çıkarılmaktadır. Yatırımcılar Borsa İstanbul’un şirket pazar sınıflamasını iyi takip etmeli ve özellikle yakın izleme pazarına alınan şirketlere yatırım yaparken uzmanlara danışmalıdır. Ufak birikimlerini yatırıma dönüştürmeyi arzulayan vatandaşlarımızın iyi niyetlerini suiistimal eden bazı kötü niyetli kişiler, farklı manipülasyon yöntemleri kullanıyor. Gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerek Borsa İstanbul, olumsuz sonuçlara yol açabilecek bu gibi gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Yasal düzenlemeler çerçevesinde, payları geçici süreyle veya süresiz işleme kapatma, olağanüstü fiyat değişikliği olduğunda bildirim yapma zorunluluğu getirme gibi yollarla yatırımcıları mağdur eden kötü niyetli kişilere karşı mücadelemiz devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulumuz da kendi yasal çerçevesi uyarınca yatırımcıları korumak üzere farklı adımlar atıyor. Sadece manipülatörleri cezalandırmak değil, yatırımcıları bilinçlendirmek de bu sorunun çözümlerinden birisini oluşturuyor. Yatırımcı Haftası kapsamında, yatırımcılarımızı bilgilendirecek paneller düzenleniyor. Uzmanların, doğru yatırım konusunda aktaracaklarını tüm yatırımcılarımızın dikkatle dinlemesini temenni ediyorum. Sermaye piyasalarımıza güvenen bireysel yatırımcılarımızın güvenlerini kaybetmemeleri için çok sıkı çalıştığımızı bir kez daha buradan hatırlatmak isterim.”

“Sermaye piyasalarını cazibe merkezi yapacak finansal ekosistemi yaratmalıyız”

Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan, konuşmasına tüm yatırımcıların haftasını kutlayarak başladı. Türkiye sermaye piyasalarına olan yerli yatırımcı ilgisinde son yıllarda çok önemli artış yaşadığını ifade eden Eraslan, “Gerek pay piyasasında gerekse fon piyasamızda yatırımcı sayıları anlamında tarihi rekor büyümeler yaşadık. Sermaye piyasalarımızın arzuladığımız büyüklüğe, derinliğe ulaşması için yakaladığımız bu ‘tarihi fırsatın’ rüzgârını arkamıza alarak uluslararası bir finans merkezi olma anlayışı ile doğru adımlar atarak, yerli yatırımcıların yanı sıra yabancı yatırımcılar açısından da ‘cazibe merkezi’ olacak bir finansal eko sistem yaratmalıyız” diye konuştu.

Yatırımcı sayısı arttı

Özellikle hisse senedi yatırımcı sayılarında tarihi rekorların söz konusu olduğunu vurgulayan Tevfik Eraslan, konuya ilişkin şu bilgileri verdi: “2018 yılı ortalamasında 324 bin olan hisse senedi piyasasında ayda en az bir kez işlem yapan yerli yatırımcı sayısı, bu yılın Eylül ayında 1,1 milyon kişiye ulaştı. Bakiyeli yatırımcı sayısı özelinde baktığımızda ise uzun yıllar 1milyon kişi ile sınırlı kalan yatırımcı sayısının bu yılın Ekim ayı sonunda 1,9 milyona yaklaştığını görüyoruz. Portföy yönetim şirketlerimizce yönetilen varlık büyüklüğü geçtiğimiz yılın sonunda 284 milyar TL iken, Ekim sonu itibariyle 359 milyar TL’ye seviyesine yükseldi. Bu artışlardan ülkemiz adına memnuniyet duyuyoruz. Diğer taraftan tüm bu artışa rağmen emeklilik ve yatırım fonlarımızın GSMH içindeki payı yüzde 7 seviyesindedir. Sadece emeklilik fonları için bu oran OECD ülkeleri ortalaması olarak yüzde 92 düzeyindedir. Yine aynı şekilde borsaya kote olan şirketlerimizin halka açık kısımlarının piyasa değerinin GSMH’ye oranı 2019 yılı için yüzde 25 iken OECD ülkeleri için bu oran 2018 yılında yüzde 107 mertebesindedir. Sırf bu iki kıyaslama dahi sermaye piyasaları konusunda yolun başında olduğumuzu göstermektedir.”

Piyasamız yabancılar için de cazibe merkezi olabilir

“Yatırımcıların sermaye piyasası ürünlerine olan ilgilerinin arttığı bu dönemin ülkemiz için bir fırsat yarattığını düşünüyorum” diye konuşan Eraslan, “Bu ilgiyi hem yatırımcıların hem de ülkemizin kazanacağı sermaye piyasası ürünlerine yönlendirebilmemiz durumunda, uzun olmayan bir süre de çok daha iyi oranları telaffuz edebilir durumda olabiliriz. Bu konuda tüm sermaye piyasası kurum ve kuruluşlarımızın farkındalığının yüksek olması ve aynı hedef için çalışıyor olması ise geleceğe ümitle bakmamızı sağlamaktadır. İlave olarak İstanbul Finans Merkezi (İFM) projemiz sayesinde uluslararası bir finans merkezi olma anlayışı ile doğru adımlar atarak, yerli yatırımcıların yanı sıra yabancı yatırımcılar açısından da “cazibe merkezi” olabiliriz” dedi.

“TSPB olarak odak noktamız yatırımcının korunması ve bilgilendirilmesidir”

Eraslan, TSPB olarak uzun zamandır yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla hareket ettiklerini ve bu kapsamda üniversiteler ve iş dünyası ile iş birlikleri yaparak düzenledikleri eğitimlerin yanı sıra sermaye piyasası araçlarının ve yatırım kurallarının tanıtımına yönelik çeşitli videolar, animasyonlar yaparak, bunları medya kanalları üzerinden yatırımcılara ulaştırdıklarını söyledi. Eraslan, yerli yatırımcı ilgisinin arttığı son yıllarda bu etkinlikleri hızlandırdıklarını ve pandemi sürecinde de online olarak devam ettiklerinin altını çizdi. “Birlik olarak önümüzdeki dönemde gerek etkinliklerimiz gerekse iletişim çalışmalarımızda, ‘yatırımcının korunması ve bilgilendirilmesi’ odak noktamız olmaya devam edecek” diyen Eraslan, sözlerine şöyle devam etti:

“Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında yatırımcıları ve öğrencileri hedef alan bilgilendirici çok sayıda panel gerçekleştireceğiz. Bu hafta sonrasında da Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ile çok yakın iş birliği yaparak bireysel yatırımcı memnuniyeti ve finansal okuryazarlığın artırılmasına yönelik çeşitli çalışmalar yürüteceğiz.”

“Sermaye piyasalarımızın yabancılara anlatılmasında aktif rol alacağız”

Yerli yatırımcıların yanı sıra yabancı yatırımcıların da sermaye piyasalarına olan ilgisinin artırılması için Birlik olarak çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Eraslan, Türkiye sermaye piyasalarının yabancı yatırımcılara anlatılması konusunda daha aktif rol almayı planladıklarını vurguladı. Eraslan, TSPB olarak önümüzdeki dönemde dünyanın önemli finans bölgelerine yönelik online olarak, Türkiye’yi tanıtma amaçlı toplantılar düzenleyecekleri bilgisini verdi.

“Sermaye piyasaları orta uzun vadeli bir yatırım yeridir”

Konuşmasında bireysel yatırımcılara da seslenen Tevfik Eraslan şöyle konuştu: “Bir ev, bir araba alırken her birinizin uygun ve doğru karar verebilmek için fiyat ve kalite araştırması dahil ne denli özenli bir süreç yönettiğinizi düşünmesini rica ediyorum. Bu alımları haklı olarak titizlikle yaparken diğer taraftan geleceğimiz için çok önemli olan finansal yatırımları aynı titizlikle yapmayan, bir duyumla ya da bir tüyo ile hiç sorgulamadan, lisanslı danışmanlardan destek almadan yatırım yapan yatırımcıların olduğunu üzülerek duyuyoruz. Unutmayalım ki; sermaye piyasası bir oyun yeri değil, orta – uzun vadeli bir yatırım yeridir. Yatırım yapmak ciddi bir iştir. Geleceğimizi planlamak ciddi bir iştir.”

Eraslan’dan yatırımcılara tavsiyeler:

Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan yatırımcılara şu tavsiyelerde bulundu: “Getiri beklentinize, risk toleransınıza ve yatırım vadenize uygun olan yatırım araçlarını tercih edin. Sermaye piyasalarında deneyiminiz yok ise yatırım fonları aracılığıyla yatırım yapın. Yatırım yaparken Sermaye Piyasası Kurulu yatırım danışmanlığı yetki belgesi olan yatırım kuruluşlarında çalışan lisanslı uzmanlardan tavsiye alın. Yatırım kararlarınızı eş, dost ve sosyal medya tavsiyesi ile yapmayın. Birikimlerinizi risk ve getiri beklentilerinize uygun yatırım araçlarından oluşan bir sepete yatırın. Tek bir yatırım aracına yatırım yapmayın. Hisse yatırımı yapmak bir şirkete ortak olmaktır. Bu nedenle yatırım yaptığınız şirketin, faaliyet konusu, yöneticileri, sermayesi, gelirleri, giderleri, borç miktarı, karı, büyüme oranı, rakipleri konularında mutlaka bilgi sahibi olun.”

Altı günde 27 oturum

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Birliğimiz iş birliğinde kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında, altı gün boyunca sabah ve öğleden sonra olmak üzere her gün online paneller gerçekleştirilecek. Panellerde Türkiye’nin önde gelen yatırım uzmanları, sektör temsilcileri ve akademisyenleri bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Eğitimlere katılanlara çekilişle ödül verilecek

Panellere katılanlara “katılım belgesi” verilecek. Her paneli takiben yapılacak çekiliş ile bir katılımcı piyasa değeri 4.000 TL olan “1 yıllık Sentiment Algo Aplikasyon Aboneliği”, “3 Aylık İdeal Pro + Mobil Aboneliği” ile “Piyasa Psikolojisi, “Trading Disiplini ve Sentiment Algo ile Piyasalara Yeni Bir Bakış” eğitiminden oluşan Sentiment Algo Finansal Okuryazarlık Paketi kazanacak.  Oturumları takip edecek iki katılımcı iki aylık “MatriksIQ terminali” ile iki kişi de iki aylık “MatriksIQ Mobil” ödülünü kazanmayı hak edecek. Ayrıca “Finans ve Muhasebe Alanında Dijital Dönüşüm ve Kariyeri Uzmanına Sor” oturumu sonunda yapılacak çekiliş ile de bir katılımcıya “Fintech Sertifika Programı” hediye edilecek.

Oturumlarda şirket satın alımı, birleşme ve stratejik ortak bulma konusundan, hisse senedi yatırımına, sürdürülebilirlik fonlarının Türkiye’ye çekilmesinden altın yatırımına kadar pek çok konu tartışılacak. Panellerde ayrıca sermaye piyasası araçlarında vergilendirmeden tahvil-bono yatırımına bütçe yapmanın altın kuralından aile şirketleri kurumsal yönetimine ve sermaye piyasasında staja kadar 27 farklı konuda bireysel yatırımcılara ve reel sektör şirketlerine ve üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirici paneller olacak.

Tüm katılımcılara açık olan etkinliklere katılım da ücretsiz olacak. Panelleri www.dunyayatirimcihaftasi.org.tr/kayit adresine kayıt yaptıran herkes online izleyebilecek ve hediye kazanmaya hak kazanacak.  Ayrıca paneller TSPB YouTube kanalından da canlı olarak izlenebilecek.