Menu Close

Aracı Kurum Hesap Planı ve Planın Kullanım Esasları Hakkında Detaylı Bilgi

13.07.2011 tarih ve 27993 sayılı Resmi Gazete’de;

– Aracı Kurum Hesap Planı Ve Planın Kullanım Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:XI, No:32 Sayılı Tebliğ,

20.07.2011 tarih ve 28000 sayılı Resmi Gazete’de;

– Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:IV, No:52 Sayılı Tebliğ,

– Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:III, No:46 Sayılı Tebliğ,

– Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:IV, No:53 Sayılı Tebliğ,

21.07.2011 tarih ve 28001 sayılı Resmi Gazete’de;

– Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına Ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:III, No:45 Sayılı Tebliğ, yayımlanmıştır. Getirilen düzenlemelere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

E-BÜLTEN ÜYELİĞİ