Menu Close

2011 Ocak Ayı 27830 Sayılı Resmi Gazete’de Yer Alan Önemli Bilgiler

30.01.2011 tarih ve 27830 sayılı Resmi Gazete’de;

– İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev Ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

29.01.2011 tarih ve 27830 sayılı Resmi Gazete’de;

– Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama Ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VIII, No:74 Sayılı Tebliğ,

– İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

22.01.2011 tarih ve 27823 sayılı Resmi Gazete’de;

– Aracı Kurumlar Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:V, No:120 Sayılı Tebliğ, yayımlanmıştır. Getirilen düzenlemelere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.