Menu Close

2009 Ocak Dönemi Yayınlanan Resmi Gazetede Yer Alan Önemli Haberler

29.01.2009 tarih ve 27125 sayılı Resmi Gazete’de;

– Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Seri:VI, No:24 Sayılı Tebliğ,

21.01.2009 tarih ve 27117 sayılı Resmi Gazete’de;

– Ortaklık Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Seri:III, No:36 Sayılı Tebliği,

– Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Seri:II, No: 22 Sayılı Tebliğ,

– Oydan Yoksun Paylara İlişkin Seri:I, No:36 Sayılı Tebliğ,

– Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VI, No:23 Sayılı Tebliğ,

– Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VII, No:37 Sayılı Tebliğ, yayımlanmıştır. Getirilen düzenlemelere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.