Menu Close

2009 Ekim Ayı Yayınlanan Resmi Gazete’de Yer Alan Önemli Bilgiler

20.10.2009 tarih ve 27382 sayılı Resmi Gazete’de;

-Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ,

22.10.2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete’de;

-Aracılık faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde DeğişiklikYapılmasına Dair Seri:V, No:113 Sayılı Tebliğ,

yayımlanmıştır. Getirilen düzenlemelere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.