Menu Close

2 Ocak’ta Yayınlanan Resmi Gazete’de Yer Alan Önemli Bilgiler

2 Ocak 2010 tarih ve 27450 sayılı Resmi Gazete’de;

-Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

-Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

-Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra no:9) yayımlanmıştır. Getirilen düzenlemelere buradan ulaşabilirsiniz.